Vanuit ons netwerk werden we bij SalesSpot benaderd om ATC Match met Interim Sales te ondersteunen. Zij bestaat al sinds 2009 en de focus lag destijds vooral op jobcoaching. Zij werken samen en voor verschillende gemeenten en wijkteams. Zo begeleiden zij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op dit moment is hun dienstenpakket aanzienlijk uitgebreid met onder andere hulp bij het volgen en afronden van een opleiding, begeleiding bij stages en het zoeken en vinden van passende banen.

Bij ATC Match vonden ze zelf dat ze wel wat commerciëler mochten worden en begonnen ze na te denken over uitbreiding aan de hand van een nieuw businessmodel. Echter wisten ze nog niet hoe ze dit het beste konden aanpakken. En daar kwamen wij om de hoek kijken!

Het nieuwe businessmodel van ATC Match

Het is niet makkelijk om een nieuw business model op te zetten. Wil je het gelijk goed doen? Dan is het belangrijk dat je de juiste kennis in huis hebt en dat je weet hoe je dit vraagstuk moet oppakken. Maar dat niet alleen! Voor ons is het ook belangrijk om veel over het bedrijf te weten, zodat het business model naadloos aansluit op de core business, visie, missie en de normen en waarden van het bedrijf. Het opzetten van het nieuwe business model voor ATC Match werd opgezet op de volgende manier:

Voordat we gingen samenwerken bestonden er al ideeën voor een tweede bedrijfstak. Wij werden gevraagd om interim sales hulp te bieden en te ondersteunen bij het opzetten van dit business model. Het doel was om werkplekken te vinden voor de jongeren die door ATC Match werden begeleid.

De (lokale) markt werd in kaart gebracht. Hieruit gingen wij organisaties benaderden, waarbij ook ons eigen netwerk werd ingeschakeld. Mede hierdoor creëerden we al snel meer ‘body’ als bedrijf en kon de olievlek snel groeien. Dit deden wij allemaal in jaar één.

In de twee jaar dat SalesSpot meehielp, werd het business model een zelfstandige en rendabele bedrijfstak

In de laatste periode van de samenwerking werd de nieuwe bedrijfstak overgedragen aan een ander bedrijf. Ook hier hebben we de interim sales ondersteuning en begeleiding gegeven. Op deze manier werden zowel de kandidaten als beide bedrijven optimaal werden ontlast. Ondertussen had ATC Match genoeg expertise opgebouwd om de toekomst alleen verder invulling te geven.