Cadeau Concepten

Cadeau concepten wilde iets nieuws. Zij hadden een nieuw concept: de Nationale Kunst & Cultuur Cadeaukaart en deze moest in de markt worden gezet. De bestaande werknemers waren te druk met hun core business. Dat terwijl er wel veel synergievoordelen te behalen waren als dit nieuwe label ook goed werd opgepakt door de markt. Tijd voor interim sales dus!

Cadeau Concepten was al een bestaande klant toen zij om onze ondersteuning vroegen. Toch begonnen wij met het goed analyseren van de markt. Wij legde vanaf het eerste moment onze focus op het ‘laaghangende fruit’. Ofwel wij gingen ons focussen op nieuwe aansluitingen die snel akkoord zouden gaan met de voorwaarden. Mede door deze snelle en gemakkelijke aansluitingen werd er draagvlak gecreëerd voor de andere aansluitingen waarvan wij wisten dat die moeilijker zouden zijn. 

Wij konden bij de potentiële aansluitingen laten zien dat verschillende bedrijven en instanties hun al waren voorgegaan en dat ze bijna niet meer achter konden blijven. Daarnaast hadden wij al meerdere positieve verhalen verzameld, die ook drempelverlagend hebben gewerkt. 

Mede door de keuze van deze aanpak, werd de kaart snel geaccepteerd in Nederland. Ondertussen is de Nationale Kunst & Cultuur Cadeaukaart al vijf jaar een begrip. 

Maar dat was niet de enige interim opdracht die wij voor Cadeau Concepten hebben mogen uitvoeren. Koninklijke Horeca Nederland (later te benoemen als KHN) wilde samen met het bedrijf Cadeau Concepten een cadeaukaart op de markt zetten. Het idee achter deze specifieke cadeaukaart was, dat de hele horeca in Nederland hier gebruik van kon gaan maken.

Acquisitie wordt als een van de vervelendste werkzaamheden beschouwt in het salesvak. Dit geldt ook voor de accountmanagers van zowel KHN als van die van Cadeau Concepten. Niet alleen de desinteresse in acquisitie zorgde ervoor dat interim sales werd overwogen, ook het gebrek aan de tijd door relatiebeheer speelde hierin mee. SalesSpot werd daarom gevraagd om zowel operationeel als strategische invulling te gaan geven.

In samenwerking met KHN is op de Horecava ruimte vrijgemaakt bij hun stand voor de nieuwe cadeaukaart. KHN is al een bekende naam in haar vakgebied. Doordat zij de kaart promoten, werd er vertrouwen en bekendheid bij het publiek gecreëerd. Op deze beurs werden de eerste horeca ondernemers enthousiast en sloten zich aan. Nu is de cadeaukaart een bekend begrip op de Nederlandse markt en zijn er meer dan 1250 horeca ondernemers aangesloten.